[1]
M. Kierepka, „Unijne wsparcie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej w województwie lubelskim w latach 2002-2006”, pefim, nr 3(52), s. 151–159, maj 2010.