[1]
J. Rakowska i A. Wojewódzka, „Strategie rozwoju powiatów oraz fundusze strukturalne UE jako instrumenty kreowania ładu przestrzennego”, pefim, nr 4(53), s. 35–41, grudz. 2010.