[1]
A. Walenia, „Charakterystyka układu instytucjonalnego Podkarpacia odpowiedzialnego za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013”, pefim, nr 4(53), s. 50–64, grudz. 2010.