[1]
M. Borowik i T. Waściński, „Zastosowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach Policji”, pefim, nr 4(53), s. 119–131, grudz. 2010.