[1]
K. Gralak, „Instrumenty finansowania lokalnych projektów rewitalizacyjnych”, pefim, nr 4(53), s. 9–17, grudz. 2010.