[1]
P. Prus i B. Wawrzyniak, „Zmiany zasad przyznawania rent strukturalnych oraz ich skutki”, pefim, nr 4(53), s. 181–195, grudz. 2010.