[1]
J. Szwacka-Mokrzycka, „Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków”, pefim, nr 4(53), s. 278–286, grudz. 2010.