[1]
Łukasz Satoła, „Dynamika wartości aktywów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych”, pefim, nr 4(53), s. 312–321, grudz. 2010.