[1]
A. Karpio i D. Żebrowska-Suchodolska, „Polski rynek otwartych funduszy inwestycyjnych na tle rynku europejskiego”, pefim, nr 4(53), s. 322–331, grudz. 2010.