[1]
E. Ociepa-Kicińska, „Dywersyfikacja ryzyka, a ograniczenia w polityce inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych”, pefim, nr 4(53), s. 332–340, grudz. 2010.