[1]
J. Rykowska i J. Sawicka, „Wpływ kryzysu gospodarczego na przyszłość Polski w strefie euro”, pefim, nr 4(53), s. 341–350, grudz. 2010.