[1]
P. Gołasa, „Wpływ wybranych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych w Polsce”, pefim, nr 4(53), s. 173–180, grudz. 2010.