[1]
A. Milewska, „Zarządzanie strategiczne w lokalnej wspólnocie samorządowej jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych – przegląd podstawowych obszarów”, pefim, nr 6(55), s. 57–66, grudz. 2011.