[1]
S. Kozak, „Zadłużenie gospodarstw domowych w UE-15 i nowych państwach członkowskich UE w latach 2001-2010”, pefim, nr 6(55), s. 44–56, grudz. 2011.