[1]
J. Gołębiewski, „Podział korzyści ekonomicznych w kanałach marketingowych na rynku żywności w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej”, pefim, nr 8(57), s. 149–158, grudz. 2012.