[1]
D. Czykier-Wierzba, „Początki Wspólnej Polityki Rolnej w EWG”, pefim, nr 8(57), s. 103–115, grudz. 2012.