[1]
B. Borkowski i M. Krawiec, „Modele zarządzania ryzykiem inwestycji kapitałowych w sektorze rolno-spożywczym”, pefim, nr 10(59), s. 64–78, grudz. 2013.