[1]
L. Wicki, „Regionalne zróżnicowanie realizacji działania «Modernizacja gospodarstw rolnych» w ramach PROW 2007-2013”, pefim, nr 14(63), s. 147–160, grudz. 2015.