[1]
L. Wicki, „Poziom i zakres wsparcia upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej w ramach działań Agencji Rynku Rolnego”, pefim, nr 18(67), s. 259–271, grudz. 2017.