[1]
J. Franc - Dąbrowska, M. Porada - Rochoń, i B. Świecka, „Niewypłacalność przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - Analiza porównawcza”, pefim, nr 19(68), s. 19–31, lip. 2018.