[1]
A. Klonowska, „Analiza zmienności makroekonomicznych wielkości finansowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej”, pefim, nr 19(68), s. 73–82, lip. 2018.