[1]
J. Dziwulski, „Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie”, pefim, nr 19(68), s. 7–18, lip. 2018.