[1]
M. Pawłowski, „Modele dyskryminacyjne w ocenie ryzyka upadłości emitentA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH”, pefim, nr 19(68), s. 211–222, lip. 2018.