[1]
M. Grębowiec, „Rola współczesnych innowacji sektora owoców i warzyw w procesie postrzegania i podejmowania decyzji nabywczych przez konsumentów”, pefim, nr 20(69), s. 60–71, grudz. 2018.