[1]
P. Matracka i A. Wicka, „Znaczenie sposobu ustalania sumy ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenie (studium przypadku)”, pefim, nr 20(69), s. 98–111, grudz. 2018.