[1]
M. Raczkowska i K. Gruziel, „Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej w relacji miasto-wieś”, pefim, nr 20(69), s. 172–185, grudz. 2018.