[1]
J. Błach i M. Wieczorek-Kosmala, „Przesłanki działań odpowiedzialnych społecznie w kontekście czynników kreacji wartości przedsiębiorstwa: wyniki badań ”, pefim, nr 22(71), s. 38–49, grudz. 2019.