Trębska, J. (2023) „Skutki pandemii COVID-19 z perspektywy finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych w gospodarkach Unii Europejskiej. Analiza na podstawie macierzy rachunkowości społecznej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (29(78), s. 125–142. doi: 10.22630/PEFIM.2023.29.78.9.