Piątek, E. (2023) „Zasada przewagi treści nad formą w transakcji zgłoszenia znaku towarowego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (29(78), s. 111–124. doi: 10.22630/PEFIM.2023.29.78.8.