Pawlonka, T. i Sypniewski, P. (2023) „Behawioralne anomalie sezonowe na giełdzie – weryfikacja kalendarzowego efektu stycznia na GPW w Warszawie”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (29(78), s. 97–109. doi: 10.22630/PEFIM.2023.29.78.7.