Misztal, P. (2023) „Komunikacja banku centralnego jako determinanta wiarygodności i skuteczności polityki pieniężnej na przykładzie europejskiego banku centralnego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (29(78), s. 85–96. doi: 10.22630/PEFIM.2023.29.78.6.