Misiąg, J. i Misiąg, W. (2023) „Strategia wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa – założenia i praktyka”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (29(78), s. 61–84. doi: 10.22630/PEFIM.2023.29.78.5.