Juszczyk, S., Bartosiak, W., Juszczyk, J., Konieczny, R. i Palimonka, B. (2023) „Zakres i skutki finansowe wprowadzenia MSSF 9 w banku komercyjnym”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (29(78), s. 47–59. doi: 10.22630/PEFIM.2023.29.78.4.