Grzelczak, M., Kurdyś-Kujawska, A. i Soliwoda, M. (2023) „Odporność w rolnictwie – czy występuje chaos teoretyczny i metodologiczny”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (29(78), s. 35–45. doi: 10.22630/PEFIM.2023.29.78.3.