Davydenko, N., Buriak, A., Wasilewska, N. i Wasilewski, M. (2023) „Zarządzanie ryzykiem rozwijania potencjału finansowego podmiotów gospodarczych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (29(78), s. 21–34. doi: 10.22630/PEFIM.2023.29.78.2.