Bernardelli, M. i Próchniak, M. (2023) „Porównanie sektora finansowego i wyników makroekonomicznych na podstawie analizy punktów zwrotnych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (29(78), s. 5–19. doi: 10.22630/PEFIM.2023.29.78.1.