Szydłowski, C. (2022) „Ocena udziału wpływów z podatku od nieruchomości w dochodach budżetowych wybranych miast Polski w latach 2018-2021”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (28(77), s. 141–161. doi: 10.22630/PEFIM.2022.28.77.21.