Śliwa, M. i Kłosowska, A. (2022) „Zmiana poziomu kredytowania przedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii COVID-19”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (27(76), s. 99–110. doi: 10.22630/PEFIM.2022.27.76.9.