Gałecka, A. i Ganc, M. (2022) „Stabilność finansowa gmin wiejskich województwa lubelskiego w latach 2016-2020”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (27(76), s. 18–29. doi: 10.22630/PEFIM.2022.27.76.2.