Krasowicz, S. (2009) „Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa a możliwości wdrażania polityk wspólnotowych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1(50), s. 21–31. doi: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.2.