Stanny, M. (2009) „Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1(50), s. 47–56. doi: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.4.