Rowiński, J. (2009) „Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 («PROW-2013»)”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1(50), s. 57–72. doi: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.5.