Pavlíková, G. (2009) „Polityka regionalna a rozwój wsi w Republice Czeskiej w kontekście integracji europejskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1(50), s. 73–87. doi: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.6.