Satoła, Łukasz i Żmija, J. (2009) „Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1(50), s. 91–101. doi: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.7.