Heller, J. (2009) „Inwestycje jako instrument polityki regionalnej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1(50), s. 103–118. doi: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.8.