Kałuża, H. (2009) „Obszary problemowe w polityce regionalnej UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1(50), s. 119–128. doi: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.9.