Drabik, E. (2009) „Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagrożenie równowagi rynkowej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1(50), s. 145–160. doi: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.11.