Pałasz, L. (2009) „Polityka regionalna Unii Europejskiej szansą polskich regionów”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1(50), s. 11–19. doi: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.1.