Gierczycka, J. (2009) „Rola polityki regionalnej Unii Europejskiej w rozwoju Górnego Śląska”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1(50), s. 173–185. doi: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.13.