Standar, A. (2009) „Pozyskiwanie i zastosowanie środków finansowych polityki regionalnej Unii Europejskiej w gminach wiejskich województwa wielkopolskiego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (1(50), s. 239–248. doi: 10.22630/PEFIM.2009.1.50.18.